Penafian


Semua kandungan yang disediakan pada blog "e-semak.com" ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja. Pemilik blog ini tidak tertakluk untuk memberikan ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat pada blog ini atau maklumat yang diperoleh dengan mengikuti sebarang pautan di blog ini. Pemilik "e-semak.com" tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesalahan dalam maklumat yang disediakan. Pemilik juga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan, atau ganti rugi dari paparan atau penggunaan maklumat ini.
Terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.